nahlad
Tento most sa nachádza 300 metrov nad zemou a je celý zo skla!
screen-shot-2016-10-09-at-22-47-31
Vynaliezavá učiteľka využíva lego, aby svojim žiakom vysvetlila matematiku.